Orgaandagen

Om een diep bewustzijn te krijgen over je eigen organen. Ze te ervaren, er zorg voor te dragen, te reinigen èn te ontwikkelen. Via milde Qi kung (energie-, adem- en bewegings-)oefeningen maken we contact met het lijf en de organen. 

De innerlijke glimlachmeditatie en de helende klanken vanuit de Tao-training zullen we beoefenen, dan wel leren. Dit keer op geheel nieuwe wijze, gecombineerd met klanken, via de lier bespeeld. Dit zijn specifieke klanken en ritmes, die helpen om nog optimaler contact te maken met het wezenlijke van de organen. 

Vervolgens zullen we ons d.m.v. teksten nog meer inleven het betreffende orgaan. 

In de middag zullen we de innerlijke waarnemingen boetseren (of tekenen als je niet wilt boetseren) aan de hand van een aantal vragen. Zò dat je ook bij het ideaal, de deugd van jouw orgaankracht zal kunnen komen en je onderbewuste zacht begeleiden om dit ideaal ook te verwezenlijken. Alleen de Longdag is los te volgen.

 

Herfst - Longen - identiteit 

Via de longen nemen we adem en 'Chi', levenskracht in. We kunnen bewust onze adem gebruiken om onze 'geestkracht' in ons op te nemen en de essentie van onze longen raken. We worden ons bewust van onze verbinding met binnen en buiten en kunnen ons met onszelf verbinden en vandaar uit met de buitenwereld en de ander.

 

Winter - Nieren - voorouders

De nieren filteren het bloed en scheiden onder meer afvalproducten van de stofwisseling uit. De nieren hebben het beheer over alle waterfuncties van het lichaam. Als we verwekt worden komen we via het water van de seksualiteit in contact met onze ouders en zo ook met de voorouders. Niet bewust over het algemeen, de nieren beheren het collectief onbewuste. Om tot op celnivo bewust aanwezig te zijn vraagt de moed van de longen en na deze training komen we op een veilige manier uit bij de nieren. Zo komen we bij de wijsheid en zelfvertrouwen via de nieren. Als de nieren in balans zijn heb je vitale energie, je staat achter jezelf, bent in je lichaam aanwezig, weet je precies wat je wel en niet wilt. Je kunt rustig bij jezelf blijven en luistert, terwijl je bij jezelf blijft. Zo kun je makkelijk de juiste keuzes maken.

 

Lente - Lever- innerlijk kind

In de lever worden allerlei essentiële stoffen geproduceerd, zoals vetten en eiwitten. Ook maakt de lever gistoffen, zoals reststoffen van medicijnen en alcohol, onschadelijk. De kracht van de lever is expansief. Altijd weer opstaan, naar buíten. Ontkiemende kracht, lentekracht. het is de kracht zoals van een kind. Binnen de veilige bedding van de longen en de nieren, zal de kracht van de lever een vriendelijke, vergevingsgezinde kracht zijn. Creatief, geïnspireerd, zelfs visionair. Gedragen en beschermd door de longen en de nieren, zal de leverkracht floreren en zichzelf zijn. Zich gezien weten. Het gezien worden van wie je waarlijk bent, dat is waar de lever van houdt. Binnen de juistze bedding, kan jouw wezen ontkiemen en eXpanseren, naar buiten gaan, erop uit, zonder zichzelf te verliezen of zich teveel aan te passen. 

 

Zomer - hart - innerlijke vader

Het hart is kortgezegd een holle spier die ritmisch krachtig samenknijpt. Het hart wordt gezien als de heerser, de keizer, het bestuurlijk vuur. Het hart vormt de fysieke woonplek voor het Goddelijke in ons. Met het hart kun je eerder waarnemen dan met hoofd. Er zijn vele onderzoeken die aantonen dat we eerst met ons hart waarnemen, dan met ons hoofd en vervolgens met onze buik. Contact met het hart is essentieel voor de beoefening. Daarom is de innerlijke glimlach, zonder contact met het hart niet zo werkzaam. Om ècht onszelf te helen, met de innerlijke glimlach is contact met het hart belangrijk. Dàn komen we direct bij de wijsheid van het hart. De oordeelloosheidvan het hart, wat we ook doen, waar we ook zijn, zelfs oordeelloos over onze oordelen. Oordeellloos over al onze emoties, onze 'fouten'. Het hart start hier en nu met volledige acceptatie van wat er is. Via het hart, dat in balans is hebben we ook vertrouwen in de ander. Je bent in verbinding met jezelf, je bron en elkaar. 

Het vuur van het hart kan verwarmen, koesteren, maar uit balans dan kan het vernietigen, verbranden en zich overal aan hechten. ook hier is de verbinding met de andere organen essentieel. Het hart is gevend, maar kan zichzelf ook weggeven, je raakt dan 'opgebrand'. 

 

Nazomer - Milt - innerlijke moeder (info volgt)

De trainingen zijn een samenwerking met de Jaspisschool en worden begeleid door Nicolaas de Jong en Marion Groenendal samen. Hier komt de Taoistische beoefening samen met Westers esoterische kennis en dit vormt een heel mooie verdieping voor beiden. Start ieder seizoen door extra aandacht op het betreffende orgaan. Of volg een 6 avonden 'Glimlach & Klink', die ook in deze volgorde wordt aangeboden.