Natuurgeneeskundige therapie

Het activeren van je eigen vermogen tot zelfgenezing.

De natuurgeneeskundig therapeut gaat uit van het zelfgenezend vermogen
van de mens. Indien hier onbalans in is ontstaan, zal
via verschillende technieken creatief werken aan het herstel van deze
onbalans en het onderbewuste uitnodigen om zich (weer) zo gezond als mogelijk te gaan 'gedragen'. De Hypnotherapeut is gespecialiseerd in het creatief aanspreken van het 'onbewuste'. Binnen Healingworkz kun je rekenen op diepgaande kennis en ervaring vanuit verschillende tradities.

De therapeut is gericht op het verlenen van zorg voor het instandhouden
of ter bevordering van het welbevinden van de cliënt en het optimaal
functioneren, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel en sociaal.

 

Binnen een consult kunt je verwachten dat er gewerkt wordt aan:

Het herstel en de opbouw van je eigen zelfgenezend vermogen en de innerlijke kracht aan te spreken. De eerste sessie is gericht op het erkennen van wat er is. Intake en analyse. Wat is er nodig, we maken een behandelplan.

Daarna werken we aan het (weer) vertrouwen krijgen en verbinding maken met de kracht en het vermogen tot zelfgenezing.  Verschillende reacties op de gekozen werkwijzen zullen we ontdekken en evalueren. Als er weer contact is met de innerlijke natuurlijke kracht, kunnen er door middel van geleide beoefening verbindingen hersteld worden in jezelf, op elk nivo. Er vindt eerst soms een 'reiniging' plaats, de oorzaken van een probleem of aandoening komen als het ware 'aan het licht' en kunnen worden losgelaten. Vervolgens werken we aan het voorkomen van herhaling van het probleem of de ziekte. Wanneer begon het en wat is er nodig om de ommekeer, de genezing te bewerkstelligen. Waar 'voedt' je je mee? (in elk opzicht) Welke bewuste keuzes kun je nu maken om herstel te bewerkstelligen? 

Dit proces kan 6, 12 of meer sessies in beslag nemen al naar gelang de aard en ernst van de aandoening. Het lichaam mag wennen aan nieuwe reacties zodat vanzelf de natuurlijke gezondheid (weer) de overhand kan nemen. Hier wordt zeer mild en zorgvuldig mee omgegaan. 

Als laatste kun je de opbouw verwachten. De ommekeer is er dan, verandering laat zich duidelijk zien en beleven. Hoe voorkom je herhaling? De kunst om dit te integreren in het dagelijks bestaan, de kunst, het integreren van een gezonde levenshouding en de zelfzorg die vervolgens ziekte of onbalans voorkomt. Het trainen hiervan kan meerdere sessies in beslag nemen. Hoe snel een verandering plaatsvindt en ook geintegreerd wordt is verschillend. Regelmatig zullen resultaten getoetst worden en werkwijzes creatief aangepast.