Aura-reading & healing

Dat wat iemand ‘uitstraalt’ wordt ook wel de ‘aura’ genoemd, waarin je bewust kunt zijn (of worden) van de gevoelens en indrukken die je met je meedraagt.

Spiegelneuronen, we hebben ze allemaal!

Iedereen kan ook beleven wat er bij een ander emotioneel speelt, voelen wat iemand beweegt. Wetenschappelijk is aangetoond dat de mens ‘spiegelneuronen’ heeft. Neuronen die weerspiegelen als het ware het gedrag van de ander en zijn op dezelfde manier aktief als wanneer men zelf de handeling zou verrichten. Dus het kijken naar iemand kan heel leerzaam zijn. Dit vermogen om te spiegelen wordt bij de spiegeling gebruikt.
Iemand die een ander leest is gespecialiseerd in het lezen en vertalen van de aura (waarin gevoelens en indrukken van iemand zich bevinden) en -chakra’s (energieverzamelplaatsen waarop de aandacht gericht wordt). Dit gebeurt via Zintuiglijke waarneming. Klinkt vaag misschien, maar is het dus niet. Het is een natuurlijk vermogen. ik kan voelen wat jij voelt en andersom. Iedereen heeft dat  wel eens ervaren.

Jezelf waarnemen, mindful 

De reader (de lezer dus, met geoefende spiegelneuronen) zit tegenover degene die geread (gelezen) wordt en stelt zich open voor de readee (de gelezene). De reader zal beelden, gevoelens of een simpelweg ‘weten’ (waarnemen) ervaren en dit uitspreken, waardoor er bij degene die gespiegeld wordt een bewustwording in gang wordt gezet. ‘Klopt’ het bij je?  Je wordt begeleid naar je eigen innerlijke waarnemingen. Een ander kan daarvoor een mooie spiegel zijn, waardoor je meer in contact komt met wat er speelt en je zo ook weer bewuste keuzes kunt maken. De aandacht van de ander kan behulpzaam zijn om zelf ‘ aandachtig’ te worden, de aandacht te richten naar binnen en zelf positieve wijzigingen aan te brengen.

Als de aura gelezen is, zullen we de voetchakra’s en de zeven hoofdchakra’s spiegelen. Chakra’s zijn energiepunten in het lichaam waarin specifieke informatie ligt opgeslagen. Die kan betrekking hebben op situaties uit het verleden. In ieder geval is het informatie die iemand op het moment van readen nog beinvloed, anders was het er niet meer. Vaak kunnen zaken tijdens een reading/healing losgelaten worden zodra deze bewust worden, hetgeen leidt tot een (positieve) verandering in iemands leven.

Uit de informatie blijkt ook waar je kracht zit en hoe je hiermee omgaat. Tijdens een lezing kan duidelijk worden waarom iemand telkens weer tegen hetzelfde probleem aanloopt. Indien oorzaken uit het verleden (bijvoorbeeld uit de persoonlijke- of familiegeschiedenis) naar boven komen dan zal hier heling geboden kunnen worden Door bewust in het hier en nu aanwezig te zijn kunnen oude gevoelens of patronen bevrijden. gekeerd worden. Doordat er op fysiek, mentaal en emotioneel nivo werken, kunnen patronen op elk niveau worden doorbroken. Hier kan iemand zijn/haar hele leven al mee geconfronteerd zijn. Binnen de geloofsovertuiging van degene die gespiegeld wordt, kan ook het spirituele nivo gereinigd worden, zo dat je (nog) meer binnen je eigen kader jezelf kunt ontwikkelen en (h)erkennen. Wat past bij jou? Wat zeker niet? Zie jezelf en laat je zien!

Doordat het energieveld van iemand na een reading veranderd is, zal men ook andere situaties en personen aan kunnen trekken. De reaktie van de omgeving zal door de veranderde uitstraling anders zijn.
De duur van een reading is anderhalf of twee uur. De reading kan worden opgenomen. Het kan een ingrijpende (positieve) verandering bewerkstelligen. U kunt ook specifieke vragen tijdens of voorafgaand aan de reading stellen. Een reading kunt u eenmalig doen of vaker tijdens een ontwikkelingsproces. Het is een zeer veilige methode vanwege de bewuste spirituele afstemming op uw en mijn hoogste zijn waar ik veel waarde aan hecht.